logo
 by   in 

VANTECH DOWNLOAD MANAGER

» Welcome to VANTECH Home  Refresh  Login

Home / 06.SOFTWARE_AI_SOLUTION

Filename Order by
Actions Order by
Size Order by
Uploaded Order by
Owner
C?nh báo m?c nu?c.mp4
    Download0 - 01.01.1970 14:00
GI?I THI?U AI-SOFTWARF.mp4
    Download0 - 01.01.1970 14:00
Abandoned.mp4
    Download57 25.68 Mb 04.10.2019 20:47
Abandoned1.mp4
    Download24 35.14 Mb 04.10.2019 20:47
Flame.mp4
    Download45 31.43 Mb 04.10.2019 20:47
Flame1.mp4
    Download33 25.42 Mb 04.10.2019 20:48
Gathering - Violence.mp4
    Download60 37.35 Mb 04.10.2019 20:48
Gathering.mp4
    Download23 57.03 Mb 04.10.2019 20:48
Loitering.mp4
    Download41 23.14 Mb 04.10.2019 20:48
Path Pasing.mp4
    Download33 32.49 Mb 04.10.2019 20:48
PTZ Tracking blacklist.mp4
    Download30 20.67 Mb 04.10.2019 20:48
PTZ Tracking.mp4
    Download1 15.89 Mb 04.10.2019 20:48
Removing.mp4
    Download28 25.04 Mb 04.10.2019 20:48
Removing1.mp4
    Download22 26.86 Mb 04.10.2019 20:49
Smoke.mp4
    Download31 28.87 Mb 04.10.2019 20:49
Stopping Abrupty.mp4
    Download24 26.87 Mb 04.10.2019 20:49
Path Pasing 1.mp4
    Download25 24.79 Mb 04.10.2019 20:54
Total Space Used: 436.67 Mb

[Last uploads] - RSS feed - [Top downloads]

Công ty Cổ phần Thương mại VẠN XUÂN


Địa chỉ: 194 Lê Thị Bạch Cát, P. 11, Quận 11, TP.HCM
ĐT: (028) 3.868.6999
Email: info@vantech.proWebsite: VantechGlobal.com
© Bản quyền 2015 thuộc về Công ty CP TM Vạn Xuân.