logo
 by   in 

VANTECH DOWNLOAD MANAGER

» Welcome to VANTECH Home  Refresh  Login

Home / 03.SOFTWARE VANTECH_PRO SERI / VIDEO DEMO_SETUP FUNCTION NVR

Filename Order by
Actions Order by
Size Order by
Uploaded Order by
Owner
Video setup FaceDetection.7z
    Download89 45.18 Mb 29.06.2021 16:55
Video Demo Detec Face.7z
    Download43 3.92 Mb 29.06.2021 16:54
Video demo dem phuong tien.7z
    Download78 53.41 Mb 29.06.2021 16:54
Video demo dem doi tuong.7z
    Download60 41.31 Mb 29.06.2021 16:54
Setup PID and SOD.7z
    Download50 73.15 Mb 29.06.2021 16:53
Setup Line Crossing Detection.7z
    Download73 42.01 Mb 29.06.2021 16:52
Setup Face Detection.7z
    Download58 46.22 Mb 29.06.2021 16:52
Setup Cross counting.7z
    Download47 30.01 Mb 29.06.2021 16:51
Detect nguoi phuong tien.7z
    Download83 25.57 Mb 29.06.2021 16:51
Total Space Used: 360.78 Mb

[Last uploads] - RSS feed - [Top downloads]

Công ty Cổ phần Thương mại VẠN XUÂN


Địa chỉ: 194 Lê Thị Bạch Cát, P. 11, Quận 11, TP.HCM
ĐT: (028) 3.868.6999
Email: info@vantech.proWebsite: VantechGlobal.com
© Bản quyền 2015 thuộc về Công ty CP TM Vạn Xuân.